چرا در گرجستان سرمایه گذاری کنیم ؟

سرمایه گذاری در گرجستان


فرصت های سرمایه گذاری در گرجستان و معرفی آنها از مهمترین علایق سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در گرجستان است.


در اینجا می خواهیم مبحثی را شروع نماییم درباره معرفی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری.


کشور گرجستان یک مملکت حقیر با حدود 69 هزار کیلومتر مربع در ناحیه قفقاز با جمعیتی در حدود پنج میلیون تن است ، بنابراین انتظاری که از یک کشور پرجمعیت در بازدهی یک بازرگانی می رود در گرجستان ناچیز جمعیت وجود ندارد.


جهت سرمایه گذاری در هر کشوری بایستی کلیات ذیل در نظر گرفته شود :


1 – جمعیت مملکت مقصد : جمعیت کل گرجستان در نزدیک پنج میلیون تن است و کشوری کم جمعیت محسوب می شود فلذا بازار قصد نیرومند ای ندارد و پیشه خیلی کبیر در این مملکت نبایستی انجام شود و کلیات یک بیزینس در گرجستان بایستی از ناچیز و حقیر آغاز شود.


بنابراین مراقب افرادی باشید که می خواهند در این زمینه شما را فریب دهند و برای شما رویا سازی کنند.


2 – توان خرید ملت کشور مقصد : کشور گرجستان کشوری فقیر محسوب می شود که حدود 20 درصد از ملت این کشور پایین خط تهیدستی- نداری حیات می کنند. فلذا با توجه به درآمد سرانه پایین گرجستان ، مردم این مملکت از توان خرید پایینی برخوردار هستند.


3 – فاصله کشور شما الی کشور مقصد : با پروا به نزدیکی کشور گرجستان به مناطق فارسی زبان و به خصوص کشور ایران ، می تاب نتیجه گرفت که الی حدود زیادی در هزینه های رفت و آمد صرفه جویی شده و وانگهی زمان کمتری برای مسافرت بین دو کشور لازم است که این هم جزو فاکتورهای مهم سرمایه گذاری محسوب می شود.


با توجه به دلایل بالا می طاقت نتیجه گرفت که همه گونه سرمایه گذاری در گرجستان پذیرش نمی دهد و در ضمن بیزینس های خیلی کبیر نیز ممکن است با بحران همراه باشد، و جهت سرمایه گذاری مطمئن در این مملکت بایستی حتما از یک رایزن نیرومند و باسابقه اقتصادی و یک کارشناس زبده کاربرد کنید.


در نظر بگیرید که زمانی شما دچار کسالت می شوید و وقتی بیمار می شوید قبل یک دکتر می روید نه اینکه قبل درودگر بروید. اینجا هم همین است و بدانید که به کارگیری یک خبره کارآزموده اقتصادی در گرجستان نتایج نکوداشتن را برای شما به به اتفاق دارد.


ولی بسیاری از کسان بدون در عقیده اخذ این نکات و موارد تنها پس مالی قضیه را در نخست می بینند. البته پس از گذر متعلق به ضرر مالی فراوانی را نیز بعدها می بینند و متوجه خواهند شد که عدم به کارگیری یک کارشناس باتجربه در امور بازرگانی و سرمایه گذاری می تواند عواقب سنگین مالی در پی داشته باشد.


در درون وزارت اقتصاد گرجستان ، آژانس سرمایه گذاری هستی دارد که می توانید دست کم از کارشناسان باتجربه آنها تقاضای رایزنی کنید. آنها هیچ خرج ای از شما نمی گیرند.


همچنین در صورتی که مایل باشید می توانید به صورت رایگان از مشاوره های کارشناسان آناجورجیا در امور سرمایه گذاری مستفیض شوید.لینک های مرتبط :
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان
سرمایه گذاری گرجستان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *